Referencer

Godt at vide

Gør det selv arbejde

Hvis du selv laver elinstallationer skal du være opmærksom på, at du udfører det sikkert. Fejl i elinstallationer kan nemlig føre til brand eller elektrisk stød. Hvert år registreres omkring 700 brænde i boligen som følge af ukorrekte elinstallationer.

Regler og tips

Et el eftersyn er din sikkerhed for at el arbejdet er udført korrekt, og udføres oftest i forbindelse med hushandel.

Det el-arbejde, du selv må udføre, er arbejde, der med en enkel vejledning eller uden vejledning forventes at kunne udføres sikkert af personer uden faglig viden på el-området.

Det el-arbejde, du selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved elinstallationen. Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din el-installation blev etableret.

Det må du selv

Udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere (tænd/sluk på en ledning), apparatkontakter (tænd/sluk på et el-apparat) og transportable stikkontakter (forlængerledninger med plads til ét eller flere stik for enden).

Reparere el-apparater (for eksempel udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet) og udskifte fatninger.

Udskifte indendørs, normaltætte afbrydere og stikkontakter uden jord – og dermed med to huller – op til 250 V i boligen.

Udskifte indendørs, normaltætte stikkontakter med jord – med tre huller – op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens el-installation er beskyttet med en HFI/HPFI-afbryder.

Udskifte indendørs, normaltætte stikkontakter med jord – med tre huller – op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens el-installation er beskyttet med en HFI/HPFI-afbryder.

Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning, i samlet sæt.

Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, for eksempel omprogrammering af intelligente styringer.

Det må du ikke

Lave nye installationer i boligen.

Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

Udvide eksisterende el-installationer i boligen, for eksempel sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende.

Lave el-arbejde i måler- eller gruppetavle i boligen.

Lave installation eller udskiftning af materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt.

Lave installation eller udskiftning af udendørs afbrydere eller stikkontakter

Tips til gør-det-selv

Husk altid at slukke for strømmen i tavlen, før du selv foretager el-arbejde. Og er du det mindste i tvivl, så kontakt din el-installatør. Også efter, at du selv er startet. Hellere stoppe og tilkalde hjælp end at løbe nogen form for risiko.

Husk altid, at spænde samlemuffer og aflastningsbøjler, når du arbejder med el. Hvis en samlemuffe ikke er spændt ordentligt, kan der udvikles varme. Hvis aflastningen på for eksempel en lampefatning ikke er strammet, risikerer du, at hele lampens vægt belaster selve ledningens ledere, så de løsnes.

Sæt de strømførende dele af afbrydere, stikkontakter med videre med den korrekte afstand. På IP kapslingsklasse kan du finde afstanden. IP kapslingsklassen siger dermed noget om, hvor godt de spændingsførende dele er beskyttet mod berøring, indtrængen af faste legemer og indtrængen af væsker.

Indendørs el-materiel i almindelige rum skal være kapslingsklasse IP20.

Udendørs el-materiel og el-materiel i særlig indendørs rum – for eksempel i selve vådzonen i badeværelset – skal være IP44 eller højere. IP20-materiel kræves ikke mærket. Alt materiel med højere kapslingsklasse skal være mærket.

PI mærkningen findes på selve produktet eller på emballagen.